Home   O nás

O nás

O nás

Petr Smutný – AUTOR PROJEKTU

Narodil se v roce 1985 v Havlíčkově Brodě. Již od útlého dětství mu imponovala příroda. Dodnes zde nachází inspiraci a možnost relaxace zároveň. Díky otci se dostal k myslivosti, která se mu stala životním koníčkem. S postupem času a získáváním zkušeností si stále více uvědomoval potřebu a nutnost propagace myslivosti a komunikace myslivců s veřejností. Rozhodl se proto věnovat se tomuto tématu při studiu na Mendelově univerzitě v Brně ve své bakalářské i diplomové práci. Výsledky z obou prací publikoval v mysliveckých časopisech, přednesl na několika konferencích a seminářích. V dobře nastartované činnosti se rozhodl pokračovat na postgradualním studiu na téže univerzitě pod vedením doc. Kamlera. V současné době je dálkovým studentem.

Petr Smutný je členem Kulturně propagační komise Českomoravské myslivecké jednoty. Vede vlastní kroužek myslivosti a ochrany přírody. Je vedoucím projektu výukového DVD „Za přírodou s myslivci.“ Od roku 2005 do r. 2012 byl Mistrem Klubu přátel Řadu svatého Huberta. Je držitelem Certifikátů Lesního pedagoga a dalších osvědčení týkající se vzdělávání a propagace.
V současné době se rozhodl pomoci propagaci nejen myslivosti, ale i lesnictví a ochraně přírody výrobou, distribucí a půjčováním výukových pomůcek a propagačních materiálů.
Styl a způsob provedení pomůcek vychází z několikaletých praktických zkušeností autora. Především je kladen důraz na kvalitu, názornost a snadnou praktickou manipulaci.  Pomůcky jsou vyráběny převážně z přírodních materiálů jako je dřevo, dýha, či dřevotříska.

PROPAGACE_PS

+